Enter Title

Voksenopplæring

Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon (LHKO) er en frivillig organisasjon hvor medlemmene arrangerer kurs innen kostholds- og livsstilsendring. Kursene som benyttes er utviklet og blir jevnlig oppdatert av Libra Helse AS.

LHKO ble i mai 1996 akseptert som medlemsorganisasjon i Populus studieforbundet folkeopplysning (nå Studieforbundet næring og samfunn, SNS) som er et offentlig godkjent studieforbund. Deres medlemsorganisasjoner har gjennom Kunnskapsdepartementet rett på støtte til voksenopplæring samt adgang til offentlig undervisningslokaler som skoler, klasserom etc. Dette stiller krav til at alle kurs som tilbys skal ha en utarbeidet studieplan samt ha en pedagogisk forankring basert på voksenopplæringsprinsipper som bl.a. studiering. I tillegg kreves det at kursene annonseres for almenheten og at deltakerne får kursbevis.

Opplæringen som gis gjennom LHKO's medlemmer over store deler av landet har som hovedmål å opplyse alle mennesker som sliter med livsstilsproblematikk og forringet helse om anbefalinger innenfor kosthold og fysisk aktivitet. Dette for at de skal kunne oppnå bedre livsstil og helse for seg og familien. Alle anbefalingene som gis er i samsvar med de som gis av norske helsemyndigheter.  LHKO er demokratisk oppbygget og har årsmøte som velger styre. Det er utarbeidet vedtekter som forteller målsettingen til organisasjonen

LHKOs styre 2015: Styreleder Laila Hægh, nestleder Berit Dale, styremedlemmer: Ann Gunnvor Bakken, Eileen Aall Svendsen

Les mer om SNS her: http://www.naeringogsamfunn.no/

 

Text/HTML